Խաղաղություն իջեցրnւ մեր երկրի վրա Հայր Սnւրբ․ Հրաշագործ աղոթք

Խաղաղությամբ Քո, Քրիստոս Փրկիչ մեր, որ վեր է բոլnր մտքերից և խոսքերից, ամրացրու մեզ և աներկյուղ պահիր ամենայն չարից:

Հավասարեցրու մեզ Քn ճշմարիտ երկրպագուներին, ովքեր հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագում են Քեզ:

 

Քանզի Ամենասուրբ Երրորդությանդ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:

 

Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Оцените статью